YANGIN TESİSATI PROJESİ

Yangın tesisatı periyodik kontrollerinin yapılabilmesi için yapının ilgili yönetmelik ve standartla uygun bir yangın tesisat projesi olması gerekmektedir. Kontrolleri yapan muayene personeli mevcut sistemin projeye uygunluğunu da sorgulamaktadır. Yangın tesisat projesi olmayan sistemler uygunsuz olarak raporlanmaktadır.

Makel Test Mühendislik; bu kapsamda yetkili ve bilgili Makina Mühendisleriyle yangın tesisatı projelerinizi ilgili yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizmekte, tarafınıza çıktıları alınmış ve onaylanmış olarak (3 nüsha) teslim etmektedir.