YANGIN EĞİTİMLERİ VE TATBİKATI

Daha güvenli bir çalışma ortamının nasıl sağlanacağı hakkında bilinçlendirmenin yapılması, yönetmelikler gereğince kurumunuzda acil bir durumda doğru müdahaleyi sağlamaya yönelik olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik  ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikler kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan acil durum ekiplerinin ve tüm personelin:

Kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirgemek,  personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki personellerin ve bina kullanıcılarının en hızlı ve etkili tahliye yöntem ve yollarını öğretmek, mahsur kalma durumlarında kurtarma faaliyetlerini yürüyebilmek, kurum ve kuruluşlarda tüm çalışanların, muhtemel yangın ve afet durumlarında meydana gelebilecek zararı en aza indirebilecek bilgi ve becerilerini sağlamaya yönelik olarak eğitim ve tatbikatlar yapılarak bilgilendirilmesi gereklidir.

Makel Test Mühendislik, verilmesi gerekli olan tüm bu eğitimleri sertifikalı ve tecrübeli eğitmenleri ile düzenlenmektedir.

EĞİTİM VE TATBİKAT HİZMETLERİMİZ

Yangın Güvenlik Eğitimi

Yangın Söndürme Tatbikatı

Acil Durum Tahliye Tatbikatı

Acil Durum Eğitimi

Arama-Kurtarma Eğitimi