TAHRİBATSIZ MUAYENE YÖNTEMLERİ

İşletmelerdeki makine ve ekipmanların muayene sırasında işin durdurulmasının mümkün olmadığı durumlarda ve işletmedeki zorlu koşullardan dolayı klasik test yöntemlerinin yapılamadığı durumlarda tahribatsız muayene yöntemleri kullanılmaktadır.

Tahribatsız muayene yöntemi ile malzemede herhangi bir deformasyon oluşturmadan inceleme yapılabilir. Bu yöntem ile malzeme yüzeyindeki veya yüzey altından oluşan süreksizlikler kolaylıkla saptanabilir. Hata ve kusur tespiti dışında kapalı bir malzemenin içinde bulunan bir diğer malzemenin miktarını ölçmede, metal yüzeylerdeki boya kalınlığı saptamada, monteli parçaların durum tespitlerinde, radar sistemlerinde kullanılmaktadır. İncelenecek olan bölgeye ultrasonik ses dalgaları, X ışınları gibi yüksek enerjili ışınlar gönderilir ve test gerçekleştirilir.

Gözle Muayene

Penetrant Muayene

Manyetik Partikül Muayenesi

Ultrasonik Muayene

Radyografik Muayene

Eddy-Current Muayenesi

Phased Array Muayenesi