PERİYODİK KONTROLLER PERİYODİK KONTROLLER NEDEN YAPILIR?

İş ekipmanları ile ilgili; 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca 25 Nisan 2013 tarihinde yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Madde-7) gereği,  iş yerinde bulunan iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili sağlık ve güvenlik yönünden uyulması gereken asgari şartlar belirlemiş ve periyodik kontrollerin mevzuatlarda belirtilen zamanlarda yapılması zorunlu kılınmıştır.

* İş ekipmanları muayene edilirken Yönetmelikte belirtilen standartlar ve temel gereklilikler esas alınır.

* Muayene edilen ekipmanların durumu iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden bir rehber olmaktadır.

* Bu rehber ile tespit edilen bulguların giderilmesi işletmelerdeki iş kazalarının önlenmesi, ayrıca ekipmanların sorunsuz çalışması ile işletmenin üretim kaybının olmaması sağlanacaktır.

* Kısacası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yürütmesinde olan bu yönetmelik hem işçiyi hem de işvereni koruma altına alan bir yönetmeliktir.

HANGİ EKİPMANLARIN KONTROLLERİ YAPILIR?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ya da tesisatlar muayene edilir.

Bu ekipmanlar yönetmelikte;

1- Basınçlı kaplar

2- Kaldırma İletme Ekipmanları

3- Tesisatlar

4- Tezgahlar

olmak üzere dört ayrı grupta ele alınmıştır.