PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI

Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması hakkında yönetmeliğin 10. Maddesi gereği Gaz, buhar, sis ve tozlardan oluşan Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı maddeleri yan ürün olarak bulunduran, bu maddelerin üretimini, kullanımını ve depolanmasını yapan firmaların “Patlamadan Korunma Dokümanı” hazırlaması gerekmektedir.

Herhangi bir acil durumda işletme içerisindeki personel nasıl hareket edeceğini bilmezse can ve mal kaybı yaşanabilir. İşte bu tür can ve mal kaybı gibi olayların yaşanmaması için, bu işletmeler de Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması ve bu doküman ışığında gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Patlamadan Korunma Dokümanı, işletme içinde bulunan personelin zarar görmesini önlemek, iş makinelerinde herhangi bir patlama meydana gelme riskini en aza indirmek ve tehlikeli durumlarda oluşabilecek zararların mümkün olduğunca önüne geçmek için gerekenleri belirten belgelerdir.

Makel Test Mühendislik,  uzman kadrosu ile sertifikalı iş güvenliği uzmanlarıyla işletmenizdeki patlayıcı ortamları kalitatif bir risk değerlendirmesi belirleyerek yukarıda tanımlanmış adımlarla sizlere rapor olarak sunmaktadır.