MAKİNE-ELEKTRİK YERLEŞİM PROJESİ

Tesis ve işletmelerin işyeri ruhsatı almaları için istenilen belgeler arasında üretim proseslerinde kullandıkları makinelerin ne kadar güç tüketimi olduğunu beyan eden bir proje istenir. Buna Makine Yerleşim Planı denir.

Makine Yerleşim Planı, işletmenin faaliyetlerini sürdürürken kullanmakta olduğu makine ve ekipmanın teknik bir envanterinin Makine ve Elektrik mühendisi tarafından çıkartılmasıdır. İlgili mülki idarenin istemiş olduğu teknik çerçeve ve ölçekte müracaat sahibi kişi veya tüzel kişiliğin kurulu olan makine parkı ile kurulu olan enerji gücü, işletmenin havalandırma oranı gibi parametreleri işletmenin krokisi üzerinde detaylı bir şekilde belirtilir.

Makel Test Mühendislik, alanında uzman personelleri ile işletme genelinde proje için gerekli verileri alarak Makine Yerleşim Planını hazırlar. Tamamlanan projeler SMM yetki belgeli mühendislerimiz tarafından onaylı olarak işletme yetkilisine teslim edilir. Bu hazırlanan proje Belediye veya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine verilir.