İŞ HİJYENİ (ORTAM) ÖLÇÜMLERİ

İş Hijyeni (Ortam) ölçümleri işyerinde bulunan maddelerin ve ortam koşullarının zararlı etkilerinden çalışanları korumak, güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeler şeklinde yapılmaktadır.

Makel Test Mühendislik, İş sağlığı (Ortam) ölçümlerinde Akredite olmuş deney laboratuvar kuruluşlarınca yapılabilen ölçümlerle ilgili tarafınıza teknik destek hizmeti sunmaktadır.

Gürültü Ölçümü

Titreşim Ölçümü

Toz Ölçümü

Gaz Ölçümü

Termal Konfor Ölçümü

Aydınlatma Ölçümü

Kimyasal (VOC) Ölçümü

Kişisel Maruziyet Ölçümleri