HAVALANDIRMA TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince; Havalandırma ve Klima Tesisatı Periyodik Kontrolleri yılda en az bir defa yetkili kişiler tarafından kontrol yapılmalı ve güvenle çalıştığını gösteren belge düzenlenmelidir.

Havalandırma Ölçüm Metodunun Tayini

İşletme Özelliğine Göre Gerekli Dış Hava Miktarının Hesaplanması

Anemometre ile Hava Akım Hızı ve Debi Tayini