ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜT HİZMETİ

Enerji verimliliği etütlerinin yapılması ile işletmelerde enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik imkânların ortaya konması, atık enerjinin geri kazanımı potansiyelinin değerlendirilmesi ve yenilenebilir kaynaklara dayalı enerji üretim potansiyelinin ortaya konması ve nihayetinde enerji maliyetlerinin işletmeler üzerindeki yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Verimlilik sağlayacak imkanların ortaya konması için tasarruf potansiyelinin belirlenmesi amacı ile işletmelerde incelemeler ve ölçümler yolu ile toplanan bilgilerden yola çıkılarak hesaplamalar yapılır ve verimlilik artışı sağlayacak önlemlere/yatırımlara ilişkin hususlar teknik ve mali boyutları ile değerlendirilerek raporlanır.

Çalışmalar kapsamında aşağıdaki etüt profilleri yıllık bazda ele alınır. enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik tedbirleri ve bunların fayda ve maliyetlerini belirlemek üzere;

 • Girdi Profili
 • Atık Profili
 • Kayıp-Kaçak Profili
 • Verimsizlik Profili
 • İsraf Profili
 • Emisyon Profili
 • Enerji Yönetim Profili
 • Enerji etüdü kapsamında yapılan, bazı inceleme ve ölçümler şu şekildedir.
 • Proses Analizleri
 • Tarife Analizi,
 • Yakıt analizleri; Kömür ve Doğalgaz
 • Elektrik tesisatı incelemesi
 • Trafo/Kompanzasyon Ölçümleri
 • Elektriksel güç çekimleri ve güç kalitesi analizi,
 • Isıtma Sistemi; Kazan, Isı pompası ölçümleri
 • Soğutma Sistemi: Mekanik/Abs Chiller, , Vrf, Vrv sistemleri
 • Havalandırma Sistemleri; Klima santralleri
 • Basınçlı Hava Sistemleri
 • Buhar Sistemleri
 • Pompa Sistemleri
 • Motorlar; Asansörler, pompa motorları…
 • İç Ortam Hava Kalitesi
 • Aydınlatma Ölçümü
 • Baca Gazı Ölçümleri ve Analizleri,
 • Atık analizleri
 • Isıl Yalıtım; Bina veya tesisatların kontrolü.
 • Otomasyon sistemi; Set değerleri ve senaryoların incelenmesi, duyar elemanların kontrolü.