ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrik tesisatı periyodik kontrolleri, tesislerin elektrik tesisatının uzman ekipler ve teknolojik kalibrasyonlu cihazlarla elektriksel ve fiziksel durumunun ölçülüp raporlandığı, elektriksel tüm detayların analiz edildiği, sorunların önceden tespitinin sağlandığı önemli bir raporlama hizmetidir.

Makel Test Mühendislik, elektrik tesisatı periyodik kontrollerini Akreditasyon denetimlerinden geçmiş personelleri tarafından gerçekleştirmekte ve yetkin kontrol raporlarını tarafınıza sunmaktadır.

ELEKTRİK TESİSATI PERİYODİK KONTROLLERİ

Elektrik İç Tesisat Kontrolü

Topraklama Ölçümü

Termal Kamera Ölçümü

Kaçak Akım Rölesi Testi

Paratoner Tesisatı Kontrolü

Jeneratör Kontrolü

Katodik Koruma Ölçümü

Akümülatör Kontrolü

Transformatör Kontrolü